Prigovor jer tijelo nije odgovorilo na doznačenu adresu za odgovor
Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona. Kada ispunite ovaj obrazac, Povjereniku za informiranje dostaviti ćemo vašu predstavku.
kreni
 
Ime i prezime *

Vaše ime i prezime. Svatko može podnijeti predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Naziv tijela javne vlasti *

 
URL zahtjeva *

Ovdje umetnite URL do vašeg zahtjeva na Imamo pravo znati portalu
 
Potvrdite sadržaj vašeg prigovora *

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 17. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način. U mom zahtjevu naznačen je željeni način dostave odgovora elektronskim putem na adresu za odgovor, istu email adresu putem koje je dostavljen zahtjev. Tijelo dostavilo je svoj odgovor na drugu moju adresu - različitu od one koja je naznačena kao adresa za odgovor u zahtjevu čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Također ovaj postupak tijela dovodi u pitanje način na koji tijelo vodi službeni upisnik propisan odredbom §5 članka 17. ranije navedenog Zakona i povezanim podzakonskim aktima.
     
 
Dodatno

Ovdje napišite ako imate nešto za dodati vašem prigovoru
Hvala za dovršetak ove typeform
Sada sagradite svoju — to je besplatno, jednostavno & lijepo
Graditi <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform