Prigovor jer tijelo nije odgovorilo u roku
Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona. Kada ispunite ovaj obrazac, Povjereniku za informiranje dostaviti ćemo vašu predstavku.
kreni
 
Ime i prezime *

Vaše ime i prezime. Svatko može podnijeti predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Naziv tijela javne vlasti *

 
URL zahtjeva *

Ovdje umetnite URL do vašeg zahtjeva na Imamo pravo znati portalu
 
Potvrdite sadržaj vašeg prigovora *

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2. Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu.
     
 
Dodatno

Ovdje napišite ako imate nešto za dodati vašem prigovoru
Hvala za dovršetak ove typeform
Sada sagradite svoju — to je besplatno, jednostavno & lijepo
Graditi <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform