Prigovor jer tijelo nije objavilo na webu podatke o unutarnjem ustrojstvu
Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona. Kada ispunite ovaj obrazac, Povjereniku za informiranje dostaviti ćemo vašu predstavku.
kreni
 
Ime i prezime *

Vaše ime i prezime. Svatko može podnijeti predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Naziv tijela javne vlasti *

 
Potvrdite sadržaj vašeg prigovora *

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer nisu objavili na svojim internetskim stranicama informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt.
     
 
Dodatno

Ovdje napišite ako imate nešto za dodati vašem prigovoru
Hvala za dovršetak ove typeform
Sada sagradite svoju — to je besplatno, jednostavno & lijepo
Graditi <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform